TOLKEN

Ik ben beëdigd tolk voor de Engelse taal, simultaantolk, en sta ingeschreven als C-1 tolk in het register voor beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) onder nummer 235. Door diverse opleidingen en workshops heb ik mij gespecialiseerd als tolk voor de rechtbank, en voor het notariaat. Ik woon in de buurt van Rotterdam.

Tel.: +31 (0)612 711 943   E-mail: intertolk@icloud.com

Ik kan u onder andere van dienst zijn bij:

Notaris:  denk hierbij aan het passeren van een akte van levering en de hypotheekakte, het passeren van een testament, huwelijksvoorwaarden, een samenlevingscontract, maar ook bij het passeren van de akte van oprichting van uw bedrijf.

Wanneer u (of uw partner) het Nederlands niet voldoende beheerst, is de notaris wettelijk verplicht om een beëdigd tolk in te schakelen. Neemt u contact met mij op. U kunt verzekerd zijn van professionaliteit. Ik heb zeer veel ervaring in het tolken bij de notaris, ik tolk simultaan voor u, zodat voor u als klant echt alles vertaald wordt. En indien gewenst kunnen alle documenten ook door mij beëdigd naar het Engels vertaald worden.

Rechtbank:   als gespecialiseerd gerechtstolk kan ik u bijstaan tijdens alle soorten rechtszittingen, bij arrondissementsrechtbank en gerechtshof. Bij strafzaken zorgt over het algemeen het OM voor een tolk voor de verdachte, maar bij civiel recht, familierecht, vreemdelingenrecht, etc. dient u zelf (of uw advocaat) voor een tolk zorg te dragen, en ik ben u hierbij graag van dienst. Bij rechtszittingen heeft een simultaantolk de voorkeur,  en ik tolk voor u simultaan waardoor u alles volledig kunt volgen.

Een gedegen voorbereiding alsmede mijn ervaring en opleiding zorgen ervoor dat u verzekerd kunt zijn dat de tolkdienst professioneel wordt uitgevoerd.

Bijeenkomst:  bij bijeenkomsten waarbij niet-Nederlandssprekenden aanwezig zijn, kan ik u als simultaantolk van dienst zijn, bijvoorbeeld bij productpresentaties, openingen van tentoonstellingen, etc. Door middel van een fluisterset kunnen uw (buitenlandse) gasten toch volgen wat er gezegd wordt. Inmiddels heb ik ook veel ervaring met tolken via online platforms zoals Zoom, Teams, Skype, etc.

En verder…:  kan ik u helpen als tolk in diverse situaties. Bijvoorbeeld bij conferenties, congressen, aandeelhoudersvergaderingen kan een simultaantolk nuttig of nodig zijn. Dan bent u bij mij aan het goede adres. Ik ben in het bezit van een fluisterset voor 10 personen, en indien nodig kan ik voor een grotere set zorgen.  Neemt u gerust contact met mij op.

Een goed verlopende tolkdienst is ook afhankelijk van een goede voorbereiding, ik ontvang vooraf graag voorbereidingsmateriaal/ documentatie over het onderwerp.

Bij een fluisterset wordt gebruik gemaakt van een draadloze zender met microfoon, en gasten hebben een ontvanger met oortelefoon. Hier wordt simultaan getolkt. De tolk is aanwezig in de ruimte waar getolkt moet worden en spreekt de vertaling in de microfoon. Indien gewenst, kan ik een fluisterset voor de vertolking meenemen. Wilt u wel vooraf aangeven dat een fluisterset gewenst is? Voor andere talen werk ik samen met collega’s via www.notaristolken.com.