VERTALEN

VERTALEN

Ik ben een beëdigd vertaler voor de combinaties Nederlands-Engels en Engels-Nederlands en sta ingeschreven in het register voor beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) onder nummer 235. U mag van mij een hoge kwaliteit verwachten.

Tel.: +31 (0)612 711 943    E-mail: intertolk@icloud.com

Een greep uit de documenten die door mij vertaald kunnen worden:

– Diploma’s, rijbewijzen, verblijfsvergunningen, verklaringen omtrent gedrag, diverse gemeentelijke documenten zoals geboorteaktes, huwelijksaktes;

– notariële aktes: bijvoorbeeld statuten, testamenten, huwelijksvoorwaarden, aktes van levering, hypotheekaktes, samenlevingscontracten, oprichtingsaktes, algemene voorwaarden, volmachten

– dagvaardingen, pleidooien, bewijsstukken;

– octrooischriften, octrooiconclusies;

– bankafschriften, arbeidscontracten, arbeidsvoorwaarden;

– overige, algemene teksten.

Beëdigde vertalingen worden voorzien van een verklaring, een handtekening en een stempel. Wanneer u een beëdigde vertaling nodig hebt, ontvang ik graag een goede kopie (foto of scan) van de originele tekst, dit omdat beëdigde vertalingen altijd op papier worden geleverd, waarbij de (kopie van de) brontekst onlosmakelijk aan de vertaling gehecht wordt.

Soms moet de handtekening van de vertaler op de beëdigde vertaling worden gelegaliseerd. Dat kan vaak door middel van een apostille, soms moet de “lange” weg bewandeld worden: via legalisatie door de arrondissementsrechtbank naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid en daarna door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Wanneer een apostille voldoende is, kan ik dat (tegen kostprijs van de apostille) voor u verzorgen.

Desgewenst kan ik ook door u vertaalde teksten redigeren en corrigeren.