OVER MIJ

In 1988 heb ik mijn diploma tolk / vertaler voor de Engelse taal behaald en ben ik als vertaler beëdigd door de Rechtbank van Rotterdam.  Na de invoering van de Wet Beëdigde Tolken en Vertalers ben ik in 2009 beëdigd als tolk door de Rechtbank van Rotterdam.

Ik sta ingeschreven in het register voor Beëdigde Tolken en Vertalers onder nummer 235.

In 2010 heb ik het SIGV-diploma Gerechtstolken in Strafzaken (Engels) behaald, en in 2012 het SIGV-diploma Juridisch Vertalen in Strafzaken. Daarna heb ik op vele gebieden nascholing (de zg. permanente educatie) gevolgd, en dat doe ik nog steeds en met veel plezier.

De workshops en bijscholing betroffen o.a. het notariaat, industriële eigendom, vreemdelingenrecht, familierecht, diverse modules op opsporingsgebied en politieprocessen, het vertalen van contracten, oprichtingsaktes, etc.

Ik heb veel ervaring in tolken en vertalen op velerlei gebied, en werk bij voorkeur als simultaantolk.  Ik heb een eigen fluisterset voor tien personen, waardoor ik kan tolken voor groepen personen.

Eveneens heb ik ervaring in het tolken via online-platforms, zoals Zoom.

Ik ben aangesloten bij de NGTV (Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers), SIGV-alumni (Stichting Instituut van Gerechtstolken & Vertalers), SVVT (Stichting Vrouwelijke Vertalers en Tolken) en SENSE (Society of English-language professionals in the Netherlands). Ik gebruik de Algemene Voorwaarden van de NGTV en verder ben ik de bedenker van de website www.notaristolken.com, een site waar rechtstreeks contact opgenomen kan worden met notaristolken, en deze site bedient ook andere talen dan Engels.